YÜKSELHAN MADENCİLİK A.Ş, Ankara Andezit Taşı Üretimi
ANDEZİT MADEN OCAĞIMIZ HAKKINDA
Ocağımızdan Çıkarılan Andezit Madenimizin Kimyasal Özellikleri
 

Özgül Ağırlığı

2.67 gr / cm3

Birim Hacim Ağırlığı

2.35 gr / cm3

Gözeneklilik Derecesi

% 10,1

Doluluk Oranı

% 83.9

Basınç Dayanımı

716 kg / cm2

Eğilme Dayanımı

163 kg / cm2

Darbe Dayanımı

12 kg.cm / cm3

Aşınma Dayanımı

18.1 cm2 / cm2

Ağırlıkça Su Emme Oranı

% 6.54

Görülür Porozite

% 9.51

Atmosfer Basınıcı Altında
Su Emme ( Ağırlıkça)

%4.28

Don Dayanımı (Ortalama
Ağırlık Azalması)

%0.04

 
   
 
ANKARA GÖLBAŞI'NDA 250 HEKTAR ALANA SAHİP ANDEZİT OCAĞIMIZ BULUNMAKTADIR.